„RINGATÓ”
KOMPLEX CSALÁDTÁMOGATÁSI PROJEKT A DÉL-DUNÁNTÚLON

EFOP-1.2.1-15-2016-00111 – pályázat

A támogatás összege: 39.999.952.- Ft, a támogatás mértéke 100%
A pályázat keretein belül nem került sor infokommunikációs fejlesztésre, akadálymentesítésre.

Az „Én Ovim” Alapítvány sikeres pályázatának köszönhetően 2017. január 1-től 2018. december 31-ig az Alapítvány a Ringató  Baráti Társaság Egyesülettel   karöltve  valósítja meg a kisgyermekes családok sokoldalú elérését célzó, színes programját. A program keretében  csoportos foglalkozásokat, rendezvényeket és workshopokat tartunk a Dél- Dunántúlon.

A fotódokumnetáció a 3. mérföldkőhöz itt megtekinthető

EFOP-1.2.1-15-2016-00111 Ringató – Komplex családtámogatási program a Dél-Dunántúlon sajtóközlemény

 

Záró szakmai beszámoló az EFOP-1. 2. 1-15-2016-00111 számú projekthez

  2017. január 1-től  2019.01.01-ig 

terjedő időszakára

 

A védőháló a családokért című pályázatra benyújtott Ringató – Komplex családtámogatási program a Dél Dunántúlon című pályázati anyagunk 2016 december 12-én támogatásban részesült. Az elnyert támogatás 39.999.952.-Ft melyet a két évet átölelő programsorozat lebonyolítására használhatunk fel.

A projekt menedzsment folyamatosan dolgozott az ajánlatkéréseken, szerződés kötéseken, szakmai programok szervezésén, lebonyolításán, illetve a beadandó kifizetési kérelmeken, szakmai beszámolókon és hiánypótlásokon.

Az eredeti tervnek megfelelően zajlottak a programok a résztvevő megvalósítók lelkes, színvonalas munkájának köszönhetően.

Nagy sikerrel, hatalmas érdeklődés mellett folytak a rendezvények.

A projekt átfogó célja: A család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése komplex szolgáltatások nyújtásával.

A projekt célcsoportokhoz rendelt részcéljai:

A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.

Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.

Bevált mintaprogramok, jó gyakorlatok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.

A programokat a Dél-Dunántúli térségben, kiemelten a Szekszárdi Kistérségben, illetve a Pécsi Kistérségben 16 településen valósultak meg.

 

Az intézményi és szakmai partnereinkkel megvalósított programok magukban hordozzák a jövőbeni együttműködés reményét is.

Hosszú távú cél: Fontos szempontnak tartjuk, hogy a projekt hatása széles körben elterjedjen, helyben történő hasznosulása mellett hatása a régión túl is értékelhető és fenntartható legyen. Projektünk az emberi lét sokoldalú – zenei, mozgásos, kreatív, élményszerű, kommunikatív és interaktív – megnyilatkozásait használta fel egy komplex családtámogatási modell kiépítéséhez.

 

A projekt sikerét bizonyítja, hogy a 2019 január 1-ig tervezett legalább 400 résztvevővel szemben, programjainkon 1533 fő vett részt!

A tanácsadások a Gant diagram szerint zajlottak, a projekt végére teljesítettük a kitűzött célértéket. A tanácsadásokon 192 fő vett részt.

A 10 fős kiscsoportos foglalkozások a GANT diagram szerint zajlottak a projekt végére teljesítettük a kitűzött célértéket. A foglalkozásokon 240 fő vett részt.

A 20 fős csoportfoglalkozások is a GANT diagram szerint zajlottak a projekt végére teljesítettük a kitűzött célértéket. A foglalkozásokon 361 fő vett részt

Félévente megrendezésre kerültek a Workshopok. A rendezvényeken 192 fő vett részt.

A projektben a tervezett programok a GANT diagram szerint zajlottak, a résztvevők száma minden esetben elérte, vagy meghaladta az eredetileg tervezettet!

A résztvevők létszámát a jelenléti ívek alapján elkészített táblázatból függvény segítségével számoltuk ki, így a duplikáció kizárt.

 

Szeretnénk megköszönni, hogy támogatták programunkat, lehetőséget biztosítva a megvalósításra!

 

Fotók a „Ringató – Ezer család énekel” rendezvényünkről

A Ringató programról bővebben: https://www.ringato.hu/palyazat