A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 23. § alapján

Közzétételi lista

a. Beiratkozás

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Beiratkozást minden évben a Szekszárd város által fenntartott óvodákhoz csatlakozva, az önkormányzat által kijelölt időponthoz igazodva szervezünk 2021-ben is, de egész évben is lehetőség van a beiratkozásra. Intézményünknek körzethatára nincs. Magyarország teljes közigazgatási területéről vehetünk fel gyermekeket, akik a harmadik életévüket betöltötték.

b. Csoportok

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma:

Engedélyezett csoportok: 2
Csoportok létszáma: 15 – 15 fő
Összes férőhely: 30

c. Ellátás

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, (Térítési- és tandíjfizetés szabályzat):

Az intézményi ellátás szolgáltatói szerződés alapján történik. Havi díj 45.000.- Ft , mely az étkezés napi 300.- Ft díját is tartalmazza.

Intézményünkben HH,HHH, illetve folyatékkal élő gyermekek ellátását nem végezzük, ezért szociális alapon járó kedvezmény nincs.

d. Ellenőrzések

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait:

 1. Ellenőrzések
  • 2016.04.27. : OH intézményvezetői ellenőrzés
   • Vizsgált dokumentumok: Intézmény alapdokumentumai, intézményvezető munkatervek, beszámolók
   • Nyilvános megállapítások: Az intézmény alapdokumentumait, az intézményvezető által készített munkaterveket, beszámolókat a bizottság rendben találta, az intézményvezető vezetői munkáját megfelelőnek értékelte.
    • Két fejlesztendő területet határozott meg.
     • Az egyik fejlesztendő terület a nyilvánosság magasabb szintű biztosításának érdekében készítsen az intézmény saját honlapot. – A honlap elkészült.
     • A másik fejlesztendő terület: A következő munkatervekben törekedjen a vezető az intézményen belül a munkamegosztás erősítésére. – Az idei munkatervben már pontosan meghatározásra kerültek a kollégák illetve az intézményvezető feladatai.
  • 2016: Fenntartói ellenőrzések negyedévente
   • Vizsgált dokumentumok: Az intézmény jogszerű működésének ellenőrzése, nyilvántartások, tanügyi dokumentumok
   • Nyilvános megállapítások: A fenntartó az intézmény által vezetett dokumentumokat rendben találta, hiányosságot nem észlelt. A nyilvántartások vezetése megfelelő, napra kész.
 2. Dokumentumok, gazdálkodás
  • 2017.03.13.: Államkincstári ellenőrzés - normatíva jogszerű felhasználása
   • Nyilvános megállapítások: A normatíva igénylését megalapozó dokumentumokat, nyilvántartásokat az intézmény pontosan vezeti. A normatíva igénylés jogszerű. Az igényelt normatívához képest többlet támogatásra való jogosultságot állapított meg az ellenőrzés, melynek kifizetése meg is történt.
  • 2017.05.03.: ÁNTSZ közegészségügyi ellenőrzés
   • Vizsgált dokumentumok: HACCP, nyilvántartások, étlapok
   • Nyilvános megállapítások: Az intézmény közegészségügyi szempontból megfelelő, tiszta, rendes. A dokumentumokat, nyilvántartásokat megfelelően vezetik. Az előírásokat betartják.
    • Az egészségügyi doboz szavatossági ideje lejárt – cserélni kell. /A csere az ellenőrzés utáni napon megtörtént./
    • Nem volt minden helységben egy - egy ablakon bogár védő háló. /A hiányzó hálók felszerelése az ellenőrzés utáni napon megtörtént/
    • Az étlap csak a konyhában került kifüggesztésre. / Az étlap az előtérben is kihelyezésre került./
 3. Pedagógiai szakmai ellenőrzés
  • 2017.05.05. : Gyakornoki vizsga – Rigó Boglárka sikeres vizsgát tett.
e. Főbb események

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Az intézmény munkanapokon 7 és 17 óra között tart nyitva.

2021.tavasz ? Alapítványi bál
2021.02.03. Gyerek farsang
2021.04.25-28. Anyák napja
2021.05.26. Évzáró
2021.08.21-től 2021.08.31-ig Nyári szünet
2021.09.01. Nevelési év első napja
2021.11.11. Márton Nap
2021.12.06. Mikulás
2021.12.19-től 2021.12.31-ig Téli szünet
f. Dokumentumok
g. Óvodapedagógusok
Fetzerné Molnár Gabriella főiskola/óvodapedagógus
Laczó Boglárka főiskola/óvodapedagógus
Bóka Adrienn főiskola/óvodapedagógus gyes
Klein Mária Edit főiskola/óvodapedagógus gyes
Koleszárné Boros Zsuzsanna főiskola/óvodapedagógus

Csecsemő és kisgyermek gondozók:

Nyisztor Antalné Felsőfokú szakképesítés
Bárdos Margit Felsőfokú szakképesítés
Both Edit Felsőfokú szakképesítés
Márton Mónika Középfokú szakképesítés

Nevelőmunkát közvetlenül segítők:

szakképzett dajka 2 fő szakiskola és OKJ dajka tanfolyam
takarító 1 fő érettségi

Logopédus, orvos, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus megbízással.