A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 23. § alapján

Közzétételi lista

a. Beiratkozás

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Beiratkozást minden évben a Szekszárd város által fenntartott óvodákhoz csatlakozva, az önkormányzat által kijelölt időponthoz igazodva szervezünk, de egész évben is lehetőség van a beiratkozásra. Intézményünknek körzethatára nincs. Magyarország teljes közigazgatási területéről vehetünk fel gyermekeket, akik a harmadik életévüket betöltötték.

b. Csoportok

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma:

Engedélyezett csoportok: 2
Csoportok létszáma: 15 – 15 fő
Összes férőhely: 30

c. Ellátás

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, (Térítési- és tandíjfizetés szabályzat):

Az intézményi ellátás szolgáltatói szerződés alapján történik. Havi díj 59.000.- Ft.

Intézményünkben HH,HHH, illetve folyatékkal élő gyermekek ellátását nem végezzük, ezért szociális alapon járó kedvezmény nincs.

d. Ellenőrzések

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait:

 1. Ellenőrzések
  • 2020: Fenntartói ellenőrzések negyedévente
   • Vizsgált dokumentumok: Az intézmény jogszerű, biztonságos működésének, gazdálkodásának ellenőrzése, nyilvántartások, tanügyi dokumentumok,hivatalos iratok, pénzügyi gazdálkodás, normatíva igénylés és elszámolást, felhasználást megalapozó dokumentáció ellenőrzése
   • Nyilvános megállapítások: A fenntartó az intézmény működését jogszerűnek, megfelelőnek ítélte, hiányosságot nem észlelt. A nyilvántartások vezetése megfelelő, napra kész.
  • 2021: Fenntartói ellenőrzések negyedévente
   • Vizsgált dokumentumok: Az intézmény jogszerű, biztonságos működésének, gazdálkodásának ellenőrzése, nyilvántartások, tanügyi dokumentumok,hivatalos iratok, pénzügyi gazdálkodás, normatíva igénylés és elszámolást, felhasználást megalapozó dokumentáció ellenőrzése
   • Nyilvános megállapítások: A fenntartó az intézmény működését jogszerűnek, megfelelőnek ítélte, hiányosságot nem észlelt. A nyilvántartások vezetése megfelelő, napra kész.
 2. Dokumentumok, gazdálkodás
  • 2021.05.17.: Államkincstári ellenőrzés - normatíva jogszerű felhasználása
   • Nyilvános megállapítások: A normatíva igénylését megalapozó dokumentumokat, nyilvántartásokat az intézmény pontosan vezeti. A normatíva igénylés jogszerű.
  • 2021.10.14.: ÁNTSZ közegészségügyi ellenőrzés
   • Vizsgált dokumentumok: HACCP, nyilvántartások, étlapok
   • Nyilvános megállapítások: Az intézmény közegészségügyi szempontból megfelelő, tiszta, rendes. A dokumentumokat, nyilvántartásokat megfelelően vezetik. Az előírásokat betartják.
  • 2023: Államkincstári ellenőrzés - normatíva jogszerű felhasználása
   • Nyilvános megállapítások: A normatíva igénylését megalapozó dokumentumokat, nyilvántartásokat az intézmény pontosan vezeti. A normatíva igénylés jogszerű.
 3. Pedagógiai szakmai ellenőrzés
  • 2021.10.15. : Tanfelügyelet – Laczó Boglárka
  • 2021.10.21.: Tanfelügyelet – Fetzerné M. Gabriella
  • 2023: Tanfelügyelet – Intézményi
  • 2023: Tanfelügyelet – Intézmény vezetői
e. Főbb események

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Az intézmény munkanapokon 7 és 17 óra között tart nyitva.

2023. December Alapítványi bál
2024.02.03. Gyerek farsang
2024.04.25-28. Anyák napja
2024.05.26. Évzáró
2024.08.21-től 2023.08.31-ig Nyári szünet
2024.09.01. Nevelési év első napja
2023.11.11. Márton Nap
2023.12.06. Mikulás
2023.12.19-től 2024.01.05-ig Téli szünet
f. Dokumentumok
g. Óvodapedagógusok
Fetzerné Molnár Gabriella főiskola/óvodapedagógus
Laczó Boglárka főiskola/óvodapedagógus
Klein Mária Edit főiskola/óvodapedagógus
Koleszárné Boros Zsuzsanna főiskola/óvodapedagógus
Rigó Boglárka főiskola/óvodapedagógus

Csecsemő és kisgyermek gondozók:

Nyisztor Antalné Felsőfokú szakképesítés
Bárdos Margit Felsőfokú szakképesítés
Both Edit Felsőfokú szakképesítés
Márton Mónika Középfokú szakképesítés

Nevelőmunkát közvetlenül segítők:

szakképzett dajka 2 fő szakiskola és OKJ dajka tanfolyam
takarító 1 fő érettségi

Logopédus, orvos, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus megbízással.